Loading

การแสดงนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ : 10 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562

รำลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร (จากป่าสู่เมือง 30 ปี ตำนานหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง)

วันที่ : 06 ก.ย. - 08 ก.ย. 2562

คิดถึง “ป๋า”

วันที่ : 05 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562

The Art of Thai Aquascape

วันที่ : 03 ก.ย. - 15 ก.ย. 2562

กิจกรรมวันแสดงผลงานศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

วันที่ : 31 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562

ELECT after Election :เลือกแล้วได้อะไร? ประชาธิปไตยไทยหลังการเลือกตั้ง

วันที่ : 27 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562

“PREM The Great Iconic Statesman จากคมหญ้าสู่ยอดคน"

วันที่ : 27 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562

AMA Academy Bangkok 2019 Gala Performance

วันที่ : 24 ส.ค. 2562

เวทีสาธารณะ“ประเทศไทยกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย: ถนนสู่กิโลเมตรที่ศูนย์ (เปล่า?)”

วันที่ : 24 ส.ค. - 25 ส.ค. 2562

อวดของ: การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดการและพัฒนาสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ : 20 ส.ค. - 21 ส.ค. 2562

YOURTHESIS: Thesis Exhibition (Wrap ครั้งที่ 1)

วันที่ : 17 ส.ค. - 18 ส.ค. 2562

อุดมการณ์ไม่แปรผัน ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 72 ปี

วันที่ : 13 ส.ค. - 21 ส.ค. 2562

งานแถลงข่าว โครงการ “ศิลป์ สร้าง สื่อ”

วันที่ : 13 ส.ค. 2562

นิทรรศการภาพกวี “ดอกบัว กับ หัวใจ”

วันที่ : 13 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562

Illust Fusion ประกอบร่างสร้างเส้น 3

วันที่ : 11 ส.ค. 2562
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร