Loading

CRAFT CLAY ART THESIS EXHIBITION Faculty of Fine and Applied Arts Burapha University

วันที่ : 19 เม.ย. - 01 พ.ค. 2559

หลักสูตรออนไลน์ ด้านการจัดการศิลปะ: การตลาดสำหรับองค์กรทางด้านวัฒนธรรม 2016

วันที่ : 14 เม.ย. - 14 ก.ค. 2559

นิทรรศการสามสายลายเส้น

วันที่ : 08 เม.ย. - 29 พ.ค. 2559

การแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด สัมผัสจากธรรมชาติ

วันที่ : 05 เม.ย. - 07 เม.ย. 2559

นิทรรศการร้อยสีน้ำ ร้อยกวี ร้อยธรรม ร้อยรักธรรมชาติ

วันที่ : 05 เม.ย. - 24 เม.ย. 2559

นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ : 29 มี.ค. - 10 เม.ย. 2559

นิทรรศการศิลปะ AMITY: นิทรรศกาลศิลปะและแคมป์ศิลปะ ระหว่างศิลปินไทยและศิลปินบังคลาเทศ

วันที่ : 22 มี.ค. - 30 มี.ค. 2559

นิทรรศการศิลปะเพื่ออิสตรี ในหัวข้อ "นารี"

วันที่ : 18 มี.ค. - 24 มี.ค. 2559

นิทรรศการ Please Touch

วันที่ : 15 มี.ค. - 24 มี.ค. 2559

"ผีเสื้อขยับปีก" เชิดชูคนดี 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย

วันที่ : 12 มี.ค. - 13 มี.ค. 2559

นิทรรศการเปิดตัวหนังสือภาพใต้น้ำ โอเคียนอส

วันที่ : 10 มี.ค. - 27 มี.ค. 2559

นิทรรศการภาพถ่าย "มนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี"

วันที่ : 04 มี.ค. - 13 มี.ค. 2559

ปล่อยปีก

วันที่ : 01 มี.ค. - 06 มี.ค. 2559

นิทรรศการอ่านชีวิตผ่านงานศิลป์

วันที่ : 01 มี.ค. - 20 มี.ค. 2559

Arts of BIG TREES

วันที่ : 18 ก.พ. - 06 มี.ค. 2559
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร