Loading

นิทรรศการร้อยสีน้ำ ร้อยกวี ร้อยธรรม ร้อยรักธรรมชาติ

วันที่ : 05 เม.ย. - 24 เม.ย. 2559

Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok เสียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและงานทัศนศิลป์ (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 01 เม.ย. - 04 ก.ย. 2559

นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ : 29 มี.ค. - 10 เม.ย. 2559

Shifting Horizons: music, myth, and memory. : The media art of John Sanborn

วันที่ : 25 มี.ค. - 10 ก.ค. 2559

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5: สัมพันธภาพและความรัก (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 24 มี.ค. - 21 ส.ค. 2559

นิทรรศการศิลปะ AMITY: นิทรรศกาลศิลปะและแคมป์ศิลปะ ระหว่างศิลปินไทยและศิลปินบังคลาเทศ

วันที่ : 22 มี.ค. - 30 มี.ค. 2559

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร”

วันที่ : 18 มี.ค. - 07 ส.ค. 2559

นิทรรศการศิลปะเพื่ออิสตรี ในหัวข้อ "นารี"

วันที่ : 18 มี.ค. - 24 มี.ค. 2559

นิทรรศการ Please Touch

วันที่ : 15 มี.ค. - 24 มี.ค. 2559

"ผีเสื้อขยับปีก" เชิดชูคนดี 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย

วันที่ : 12 มี.ค. - 13 มี.ค. 2559

นิทรรศการเปิดตัวหนังสือภาพใต้น้ำ โอเคียนอส

วันที่ : 10 มี.ค. - 27 มี.ค. 2559

นิทรรศการภาพถ่าย "มนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี"

วันที่ : 04 มี.ค. - 13 มี.ค. 2559

ปล่อยปีก

วันที่ : 01 มี.ค. - 06 มี.ค. 2559

นิทรรศการอ่านชีวิตผ่านงานศิลป์

วันที่ : 01 มี.ค. - 20 มี.ค. 2559

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 5

วันที่ : 19 ก.พ. - 20 ก.พ. 2559
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร