Loading

The Power of 2

วันที่ : 30 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2564

“พี่ (สาว) ครับ ตอนนี้ผมสิบขวบแล้วครับ” - งานฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์นักศึกษาเอกภาพยนตร์ ครั้งที่ 10

วันที่ : 25 พ.ย. - 28 พ.ย. 2564

นิทรรศการภาพถ่าย “ผู้หญิงบนถนน หนทางสู่พม่าใหม่”

วันที่ : 23 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2564

เรื่องเล่า เราเอง (คนเลสาบ)

วันที่ : 23 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2564

นิทรรศการการ์ตูนมังงะเงียบ ร่วมกันเพื่อสันติภาพ

วันที่ : 16 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2564

Floribus: A Journey to Colombia’s Flora

วันที่ : 16 พ.ย. - 28 พ.ย. 2564

โครงการนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ Middern:มิตรเดิร์น โดยนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)

วันที่ : 02 พ.ย. - 14 พ.ย. 2564

Language of The Soul (ภาษาแห่งจิตวิญญาณ) ครั้งที่ 3: “Art Brut”

วันที่ : 02 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2564

Underground Art Thesis Exhibition

วันที่ : 19 ต.ค. - 31 ต.ค. 2564

นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12

วันที่ : 12 ต.ค. - 28 พ.ย. 2564

blurborders International performance art eXchange: We are HUMANITY

วันที่ : 31 ก.ค. - 01 ส.ค. 2564

ร้อน ร้อน นิ่ม นิ่ม

วันที่ : 06 ก.ค. - 31 ต.ค. 2564

Language of The Soul (ภาษาแห่งจิตวิญญาณ) ครั้งที่ 2: “Cabinet of Curiosities”

วันที่ : 01 ก.ค. - 31 ต.ค. 2564

พิ้งค์แมนสตอรี่ - ตำนานพิ้งค์แมน

วันที่ : 29 เม.ย. - 16 พ.ค. 2564

ฅน – ไท – ธรรม

วันที่ : 27 เม.ย. - 09 พ.ค. 2564




BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร