Loading

Trilogy Art Thesis Exhibition

วันที่ : 10 พ.ค. - 22 พ.ค. 2565

BKK Comics Art Festival

วันที่ : 10 พ.ค. - 22 พ.ค. 2565

สัมมนาเมืองเก่า “อัตลักษณ์ของเมือง”

วันที่ : 07 พ.ค. - 08 พ.ค. 2565

MISSION TO MARS (ภารกิจแห่งอนาคต)

วันที่ : 03 พ.ค. 2565

กรุงเทพฯ เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เวทีเปิดแนวคิดผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

วันที่ : 03 พ.ค. 2565

LIGHT OF BEGINNING ART THESIS EXHIBITION

วันที่ : 26 เม.ย. - 08 พ.ค. 2565

ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยในเมียนมา

วันที่ : 26 เม.ย. - 08 พ.ค. 2565

"Bangkok Active" ฟังเสียงกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 "เมืองปลอดภัย"

วันที่ : 21 เม.ย. 2565

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ มนุษย์ในสภาวะปกติใหม่ : ความหวังและความอยู่รอด

วันที่ : 19 เม.ย. - 21 เม.ย. 2565

FOR YOUR PLEASURE : ฟอร์ ยัวร์ เพลสเชอร์

วันที่ : 14 เม.ย. - 24 เม.ย. 2565

The Si(ch)x Art thesis Exhibition

วันที่ : 14 เม.ย. - 24 เม.ย. 2565

GuruShots Photo Exhibition

วันที่ : 05 เม.ย. - 10 เม.ย. 2565

นิทรรศการ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564

วันที่ : 05 เม.ย. - 27 พ.ค. 2565

ปากท้องของคนกรุงฯ : ชวน (ว่าที่) ผู้ว่าออกแบบอนาคตเมืองด้วยพื้นที่อาหาร

วันที่ : 05 เม.ย. 2565

Bangkok Active - ฟังเสียงกรุงเทพฯ

วันที่ : 31 มี.ค. 2565
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร