Loading

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปิดให้บริการ

วันที่ : 18 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2560

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

วันที่ : 25 ต.ค. - 26 ต.ค. 2560

เสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่ : 03 ต.ค. - 26 ต.ค. 2560

ประกาศ

วันที่ : 31 ส.ค. - 01 ก.ย. 2560

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

วันที่ : 31 ส.ค. - 30 พ.ย. 2560

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทำการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

วันที่ : 10 ส.ค. - 11 ส.ค. 2560

12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ : 07 ส.ค. - 12 ส.ค. 2560

ทรงพระเจริญ

วันที่ : 24 ก.ค. - 31 ก.ค. 2560

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เช่าพื้นที่ร้าน artHUB@bacc

วันที่ : 30 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2560

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วันที่ : 09 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2560

--

วันที่ : 25 เม.ย. - 26 เม.ย. 2560

ประกาศ

วันที่ : 12 เม.ย. - 16 เม.ย. 2560

ประกาศผล EARLY YEARS PROJECT #1

วันที่ : 24 มี.ค. - 25 มี.ค. 2560

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เช่าพื้นที่ร้าน artHUB@bacc

วันที่ : 16 มี.ค. - 30 เม.ย. 2560

ประกาศผลการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์”

วันที่ : 03 มี.ค. - 23 มี.ค. 2560
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร