Loading

งานเสวนา “พลังเยาวชน พลังคนสร้างสื่อ”

วันที่ : 25 ก.ย. 2561

“ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย”

วันที่ : 25 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561

นิทรรศการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม

วันที่ : 17 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561

กิจกรรมร่วมใจทำไทยให้สะอาด

วันที่ : 15 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561

นิทรรศการศิลปะ CO - PLAY “มาเล่นให้รู้ด้วยกันเถอะ”

วันที่ : 11 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561

“Material Matters” สถาปัตย์-ปริวรรต 2561

วันที่ : 11 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561

LEADERSHIP FORUM 2018

วันที่ : 11 ก.ย. 2561

มหกรรมรวมพลเยาวชนทำดี ที่ไม่ได้มีดีแค่ปาก

วันที่ : 08 ก.ย. 2561

งานแสดงและมอบรางวัล การประกวดภาพถ่าย กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย

วันที่ : 05 ก.ย. 2561

The Art Of Thai Aquascape

วันที่ : 04 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561

Time lapse : thesis exhibition 2018

วันที่ : 28 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561

ศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 13 “Thais Try”

วันที่ : 28 ส.ค. - 09 ก.ย. 2561

Neo Talk Seminar

วันที่ : 22 ส.ค. 2561

นิทรรศการ “ประสบการณ์....สู่ปรากฏการณ์”

วันที่ : 21 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561

นิทรรศการภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ : 21 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร