Loading

BACC สัญจร 2558 นิทานเรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้

วันที่ : 06 ก.ย. 2558

BACC สัญจร 2558

วันที่ : 05 ก.ย. - 31 ต.ค. 2558

BACC สัญจร 2558 นิทานเรื่อง ตาอินกับตานา

วันที่ : 05 ก.ย. 2558

โฆษณาดีๆ... จะกี่ปีคุณค่าอยู่ในใจคน

วันที่ : 02 ก.ย. 2558

B.A.D. Student Workshop 2015

วันที่ : 01 ก.ย. 2558

เวทีเสวนา คุยแบบ No Drama เสรีภาพกัญชา ควรอยู่ตรงไหน?

วันที่ : 30 ส.ค. 2558

Antalis 10-20-30

วันที่ : 27 ส.ค. 2558

การรับฟังและสร้างการมีส่วนร่วมของนโยบายปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม ภาคกลาง

วันที่ : 25 ส.ค. 2558

UOB Painting of the Year : ARTISTIC IDENTITY WORKSHOP

วันที่ : 22 ส.ค. 2558

เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7 "คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y."

วันที่ : 14 ส.ค. 2558

สัมมนา แนวโน้มนวัตกรรมและการออกแบบสิ่งทอ

วันที่ : 11 ส.ค. 2558

Creative Citizen Talk 2015: Sustainable Now (สีเขียว...เดี๋ยวนี้)

วันที่ : 09 ส.ค. 2558

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “D.I.Y. เราทำได้ : ดอกมะลิวันแม่”

วันที่ : 08 ส.ค. 2558

ศิลปะสนทนา 2558 : BACC Art Talk 2015 กิจกรรมครั้งที่ 2 “หลักประกันทางจิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์”

วันที่ : 01 ส.ค. 2558

เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 7

วันที่ : 22 ก.ค. 2558
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร