Loading

การเสวนาหัวข้อ“ศิลปวัฒนธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญ4.0

วันที่ : 02 ก.พ. 2561

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561

วันที่ : 27 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561

นิทรรศการ อีสานสามัญ (เลื่อนเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 26 ม.ค. - 25 มี.ค. 2561

โครงการรายงานอีสานร่วมสมัย

วันที่ : 26 ม.ค. - 25 มี.ค. 2561

นิทรรศการ ประกวดวาดรูป "ตามหาปิกัสโซ่น้อย"

วันที่ : 23 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561

เสวนาสถาปนิก

วันที่ : 21 ม.ค. 2561

งานเปิดตัวหนังสือ MICE ไม่ไดแปลว่า หนู

วันที่ : 19 ม.ค. 2561

นิทรรศการ “ขออากาศดีคืนมา”

วันที่ : 16 ม.ค. - 28 ม.ค. 2561

ประชุมสามัญประจำปีสมาคมภาษาและหนังสือ

วันที่ : 07 ม.ค. 2561

นิทรรศการศิลปะเสียง “Seeing Our Voice”

วันที่ : 03 ม.ค. - 21 ม.ค. 2561

นิทรรศการจากองค์กรด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า

วันที่ : 26 ธ.ค. - 07 ม.ค. 2561

สถาปัตยศิลป์ พระภูมินทร์ อัครศิลปินสยาม

วันที่ : 22 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2560

Days of Moscow Culture in Bangkok

วันที่ : 13 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2560

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "กาวยประภา"

วันที่ : 12 ธ.ค. - 04 มี.ค. 2561

PLAY TONE

วันที่ : 12 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2560
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร