Loading

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ : 15 พ.ค. - 17 พ.ค. 2561

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์

วันที่ : 15 พ.ค. - 27 พ.ค. 2561

ข้ามพรมแดนวรรณกรรม

วันที่ : 12 พ.ค. 2561

ตลาดนัดฅนรักษ์ป่า

วันที่ : 05 พ.ค. 2561

นิทรรศการ Caravaggio OPERA OMNIA

วันที่ : 04 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2561

Color Now

วันที่ : 01 พ.ค. - 13 พ.ค. 2561

นิทรรศการศิลปะ 3H13 : Head Heart Hands 2561

วันที่ : 01 พ.ค. - 13 พ.ค. 2561

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ “วังน่านิมิต” 

วันที่ : 25 เม.ย. - 31 พ.ค. 2561

Pixel

วันที่ : 24 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561

นิทรรศการ จากนอกสู่ใน

วันที่ : 24 เม.ย. - 13 พ.ค. 2561

นิทรรศการเอเชี่ยนอาร์ทติส ประจำปีของประเทศไทย ครั้งที่ 1

วันที่ : 17 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่7 “แรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

วันที่ : 07 เม.ย. - 24 มิ.ย. 2561

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย บางกอกหลอกชั้น

วันที่ : 04 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561

85 ปี ส.ศิวรักษ์

วันที่ : 04 เม.ย. 2561

นิทรรศการภาพวาด "ย่านเก่า ... เล่าเรื่อง ... รถไฟไทย"

วันที่ : 03 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร