กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ เรื่อง ตาดีกับยายดัน

17 ธ.ค. 2559

ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

นิทรรศการ POETRY มากกว่ามิติจิตสำนึกในจินตนาการ

03 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2559

People's Gallery P1-P3, ชั้น 2

THE 11th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2016

09 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2559

สตูดิโอ ชั้น 4

นิทรรศการ "20 ภาพกวี รอยอาลัยในแผ่นดิน"

06 ธ.ค. - 08 ม.ค. 2560

โถง ชั้น 1

นิทรรศการภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

06 ธ.ค. - 09 ม.ค. 2560

ผนังโค้ง ชั้น 3-5 และ ทางเดินโค้งระหว่าง ชั้น 7-9