ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา

28 ส.ค. - 31 ส.ค. 2557

สตูดิโอ ชั้น 4

ธิดาผ้าซิ่น

06 ส.ค. - 29 ส.ค. 2557

People's Gallery P1-P2 ชั้น 2

เครื่องรางในรถแท็กซี่ไทย

01 ส.ค. - 29 ส.ค. 2557

People's Gallery P3 ชั้น 2

๒๕ วงปี เด็กรักป่า มีใบไม้เป็นครู

23 ส.ค. - 31 ส.ค. 2557

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และโถง ชั้น 1

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18

28 ส.ค. - 07 ก.ย. 2557

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และ ห้องประชุม 401 ชั้น 4