การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 5

19 ก.พ. - 20 ก.พ. 2559

สัญลักษณ์ชีวิตในจินตนาการ

04 พ.ย. - 28 พ.ย. 2558

People's Gallery P3 ชั้น 2

ทวิภพแห่งธรรมชาติ

04 พ.ย. - 28 พ.ย. 2558

People's Gallery P1-P2 ชั้น 2

นิทรรศการ “100ปี ชาตกาล ประยูร จรรยาวงษ์”

04 พ.ย. - 29 พ.ย. 2558

ผนังโค้ง ชั้น 4 - 5

โครงการอบรมอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 ปี 2558

11 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2558

ห้อง Friends of bacc ชั้น 6