ละครเวที เพลงรัก 2475

18 ก.ย. - 05 ต.ค. 2557

สตูดิโอ ชั้น 4

BANGKOK ATTITUDE

03 ก.ย. - 28 ก.ย. 2557

ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4

กิจกรรม “ศิลปะแบบฉบับของฉัน : My Art as My Heart”

21 ก.ย. - 28 ก.ย. 2557

ห้องประชุม 501 ชั้น 5 และ ห้อง friends of bacc ชั้น 6

กิจกรรม “นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์” นิทานอาเซียนเรื่อง “กำเนิดค้างคาว”

27 ก.ย. 2557

โถงชั้น L

ไตรภาคสมบูรณ์

03 ก.ย. - 27 ก.ย. 2557

People's Gallery P1-P3 ชั้น 2