กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชม

12 ก.ย. - 07 ส.ค. 2559

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9

สนธยาแห่งคาราโอเกะ

02 ก.ค. - 31 ก.ค. 2559

People's Gallery P1, ชั้น 2

ผู้คน

03 ก.ค. - 31 ก.ค. 2559

People's Gallery P2, ชั้น 2

แด่สหาย

02 ก.ค. - 31 ก.ค. 2559

People's Gallery P3 ชั้น 2

Teacher’s Creativity Workshop กิจกรรมการอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถม มัธยม หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

05 ก.ค. - 13 ก.ค. 2559