โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ ประจำปี 2559

19 ต.ค. - 27 ต.ค. 2559

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

นิทรรศการ “เซลฟี่ ซีรีย์” (ตุลา)

01 ต.ค. - 30 ต.ค. 2559

People's Gallery P1-P2, ชั้น 2

นิทรรศการ จากว่าวสู่ศิลป์

02 ต.ค. - 30 ต.ค. 2559

People's Gallery P3, ชั้น 2

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ เรื่อง สามมื้อต่อวัน

08 ต.ค. 2559

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยามระลึกอดีตมองปัจจุบันภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 – 2453 : การถอดรื้อโครงสร้างของนาฏศิลป์ไทย ผ่านท่ารำแม่บทใหญ่

08 ต.ค. 2559

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9