ศิลปะสนทนา 2559: BACC Art Talk 2016 ครั้งที่ 3 : “การศึกษาศิลปะในฐานะพื้นที่ผสม”

04 ก.ย. 2559

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

สนธยาแห่งคาราโอเกะ

02 ก.ค. - 31 ก.ค. 2559

People's Gallery P1, ชั้น 2

ผู้คน

03 ก.ค. - 31 ก.ค. 2559

People's Gallery P2, ชั้น 2

แด่สหาย

02 ก.ค. - 31 ก.ค. 2559

People's Gallery P3 ชั้น 2

การประชุมวิชาการ 2016 MUSEUM WITHOUT WALLS

02 ส.ค. - 03 ส.ค. 2559

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5