bacc note

ประกาศปรับปรุงผนังอาคาร

เนื่องจากจะมีการปรับปรุงผนังอาคารฝั่งทางเข้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ถนนพญาไท) ทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเข้าและออกอาคาร เป็นฝั่งถนนพระราม 1 (ทางเดียวเท่านัั้น) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิง 

ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา

28 ส.ค. - 31 ส.ค. 2557

สตูดิโอ ชั้น 4

ธิดาผ้าซิ่น

06 ส.ค. - 29 ส.ค. 2557

People's Gallery P1-P2 ชั้น 2

เครื่องรางในรถแท็กซี่ไทย

01 ส.ค. - 29 ส.ค. 2557

People's Gallery P3 ชั้น 2

นิทรรศการ 17/80

01 ส.ค. - 31 ส.ค. 2557

ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

๒๕ วงปี เด็กรักป่า มีใบไม้เป็นครู

23 ส.ค. - 31 ส.ค. 2557

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และโถง ชั้น 1