กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชม

12 ก.ย. - 07 ส.ค. 2559

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9

นิทรรศการสามสายลายเส้น

08 เม.ย. - 29 พ.ค. 2559

สตูดิโอ ชั้น 4

บรัชศรี

05 พ.ค. - 29 พ.ค. 2559

People's Gallery P1-P3, ชั้น 2

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ การแสดงเพลงอีแซวประยุกต์ เรื่อง ไกรทอง

28 พ.ค. 2559

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ศิลปะสนทนา 2559: BACC Art Talk 2016 ครั้งที่ 2 : “ศิลปะการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน”

12 มิ.ย. 2559

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1