bacc note

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทำการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559

ประกาศ   หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น.&nbs 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ ประจำปี 2559

19 ต.ค. - 27 ต.ค. 2559

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

นิทรรศการ “เดินสู่หนใด?”

01 ก.ย. - 27 ก.ย. 2559

People's Gallery P1-P2, ชั้น 2

นิทรรศการ “ตึก”

01 ก.ย. - 27 ก.ย. 2559

People's Gallery P3, ชั้น 2

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ เรื่อง สามมื้อต่อวัน

08 ต.ค. 2559

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ประเทือง เอมเจริญ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม : สนทนากลุ่มธรรมที่ไม่ธรรมดา

01 ต.ค. 2559

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8