นิทรรศการ "จิตงามดุจดอกบัว" ฉลองครอบรอบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

14 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2558

โถงชั้น 1 และผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

นิทรรศการศิลปะ “ปรารถนา”

04 ก.ค. - 26 ก.ค. 2558

People's Gallery P3 ชั้น 2

นิทรรศการ Moka World

04 ก.ค. - 26 ก.ค. 2558

People's Gallery P1-P2 ชั้น 2

ศิลปะสนทนา 2558 : BACC Art Talk 2015 กิจกรรมครั้งที่ 2 “หลักประกันทางจิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์”

01 ส.ค. 2558

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

การบรรยาย Bangkok Creative Writing Workshop 4 : Writing Dystopia

10 ก.ค. - 11 ก.ค. 2558

ห้อง Friends of bacc ชั้น 6