ประกาศเปิดรับเอกสารขอใช้สถานที่ People’s Gallery ประจำปีพ.ศ. 2559

01 มี.ค. - 31 มี.ค. 2558

People's Gallery ชั้น 2

นิทรรศการอีกา

04 ก.พ. - 28 ก.พ. 2558

People's Gallery P1-P3 ชั้น 2

BACC Special Lecture 2015

07 มี.ค. - 08 มี.ค. 2558

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ นิทานเรื่อง “ก็...รักกันได้นะ”

28 ก.พ. 2558

โถง ชั้น L

โครงการอบรมอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2558

17 ก.พ. - 19 มี.ค. 2558

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร