bacc note

ประกาศ

เนื่องจากจะมีการปรับปรุงผนังอาคารฝั่งทางเข้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ถนนพญาไท) ทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเข้าและออกอาคาร เป็นฝั่งถนนพระราม 1 (ทางเดียวเท่านัั้น) เริ่มตั้งแต่ วันที่ 3  - 

นิทรรศการ อยากกิน

03 เม.ย. - 27 เม.ย. 2557

People's Gallery P1-P2 ชั้น 2

“BRIDE” นิทรรศการศิลปกรรมดอกไม้กระดาษ

08 เม.ย. - 27 เม.ย. 2557

People's Gallery P3 ชั้น 2

กิจกรรม “นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์” สัญจร ครั้งที่ 2 เชิญพบกับนิทานอาเซียนเรื่อง “กระจงน้อยกับจระเข้”

26 เม.ย. 2557

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เขตบางรัก กทม.

นิทรรศการภาพถ่าย Moscow Attitude

02 เม.ย. - 30 เม.ย. 2557

ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4

โครงการ “BACC Young Art Manager 2014”

22 เม.ย. - 02 พ.ค. 2557

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร