ศิลปะสนทนา 2557 ชุด สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์

13 ก.ย. 2557

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เอเชียโทเปีย ทอล์ค ครั้งที่ 2 “ศิลปะแสดงสดในกระแสสังคมใหม่”

03 ก.ย. 2557

ห้องประชุม 501 ชั้น 5

BANGKOK ATTITUDE

03 ก.ย. - 28 ก.ย. 2557

ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18

28 ส.ค. - 07 ก.ย. 2557

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และ ห้องประชุม 401 ชั้น 4

กิจกรรม “ศิลปะแบบฉบับของฉัน : My Art as My Heart”

21 ก.ย. - 28 ก.ย. 2557

ห้องประชุม 501 ชั้น 5 และ ห้อง friends of bacc ชั้น 6