เทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ

29 ก.ค. - 04 ต.ค. 2558

นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำ : บันทึกช่วยจำ 2558

04 ส.ค. - 29 ส.ค. 2558

People's Gallery P1-P3 ชั้น 2

ปรมาจารย์ศิลปะร่วมสมัยตุรกีเปิดนิทรรศการเดี่ยว

11 ส.ค. - 13 ก.ย. 2558

โถง ชั้น L

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ นิทานเรื่อง “ถุงฝัน”

29 ส.ค. 2558

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

Party Artist # 5 ศิลปะสังสรรค์ กวีสโมสร

29 ส.ค. 2558

ห้อง Friends of bacc ชั้น 6