ศิลปะสนทนา 2559: BACC Art Talk 2016 ครั้งที่ 3 : “การศึกษาศิลปะในฐานะพื้นที่ผสม”

04 ก.ย. 2559

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ละครนิทาน เรื่อง นักเล่านิทาน

27 ส.ค. 2559

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

นิทรรศการภาพถ่าย [UN]REAL - [นัย]ความจริง

06 ส.ค. - 28 ส.ค. 2559

People's Gallery P1-P2, ชั้น 2

ภาพวิวทิวทัศน์ผ่านมุมมองจากรถไฟฟ้า

03 ส.ค. - 28 ส.ค. 2559

People's Gallery P3, ชั้น 2

BACC ART CAMP 2016 #2

03 ก.ย. - 11 ก.ย. 2559

ห้อง Friends of bacc ชั้น 6