กิจกรรม “นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์” นิทานอาเซียนเรื่อง “ภูเขาทองคำกับเมล็ดข้าว”

25 ต.ค. 2557

ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

นิทรรศการภาพวาดของชิฮิโระ อิวาซากิ "Chihiro Iwasaki and picture Books of Japan - from the Chihiro Art Museum Collection-"

05 ต.ค. - 16 พ.ย. 2557

ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 4 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

27 ก.ย. - 21 ก.พ. 2558

รูปแห่งความทุกข์

03 ต.ค. - 29 ต.ค. 2557

People's Gallery P3 ชั้น 2

Emotional Season

04 ต.ค. - 29 ต.ค. 2557

People's Gallery P1-P2 ชั้น 2