ศิลปะสนทนา 2557 ชุด สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์

26 ก.ค. 2557

ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

นิทรรศการภาพถ่าย “ร่องรอยแห่งแรงปรารถนา"

03 ก.ค. - 27 ก.ค. 2557

People's Gallery P3 ชั้น 2

นิทรรศการมายาของภาพสังขาร

04 ก.ค. - 27 ก.ค. 2557

People's Gallery P1-P2 ชั้น 2

คอนเสิร์ต “Gone With The Woodwind”

27 ก.ค. 2557

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

โครงการอบรมอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2557 ครั้งที่ 2

22 ก.ค. - 20 ส.ค. 2557

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร