มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2014

21 พ.ย. - 30 พ.ย. 2557

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 4 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

27 ก.ย. - 21 ก.พ. 2558

โครงการอบรมอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2557 ครั้งที่ 3

22 ต.ค. - 28 พ.ย. 2557

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม "นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์" พบกับนิทานอาเซียนเรื่อง "อาบู นาวัส"

29 พ.ย. 2557

ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

ประกาศรายชื่อนิทรรศการและศิลปินที่ผ่านการพิจารณาจัดแสดงในโครงการพีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ ประจำปี 2558

18 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2557

People's Gallery P1-P3 ชั้น 2