ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา

28 ส.ค. - 31 ส.ค. 2557

สตูดิโอ ชั้น 4

ศิลปะสนทนา 2557 ชุด สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์

13 ก.ย. 2557

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

๒๕ วงปี เด็กรักป่า มีใบไม้เป็นครู

23 ส.ค. - 31 ส.ค. 2557

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และโถง ชั้น 1

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18

28 ส.ค. - 07 ก.ย. 2557

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และ ห้องประชุม 401 ชั้น 4

กิจกรรม “ศิลปะแบบฉบับของฉัน : My Art as My Heart”

21 ก.ย. - 28 ก.ย. 2557

ห้องประชุม 501 ชั้น 5 และ ห้อง friends of bacc ชั้น 6