bacc note

ประกาศปรับปรุงผนังอาคาร

เนื่องจากจะมีการปรับปรุงผนังอาคารฝั่งทางเข้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ถนนพญาไท) ทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเข้าและออกอาคาร เป็นฝั่งถนนพระราม 1 (ทางเดียวเท่านัั้น) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิง 

โครงการอบรมอาสาสมัคร หอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2557 ครั้งที่ 2

22 ก.ค. - 20 ส.ค. 2557

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รับสมัครอาสาสมัครต้อนรับและประสานงานโครงการ Solomon R. Guggenheim Foundation and Museum, 4th Asian Art Council Meeting

17 ก.ค. - 10 ส.ค. 2557

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ธิดาผ้าซิ่น

06 ส.ค. - 29 ส.ค. 2557

People's Gallery P1-P2 ชั้น 2

เครื่องรางในรถแท็กซี่ไทย

01 ส.ค. - 29 ส.ค. 2557

People's Gallery P3 ชั้น 2

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนสัญจร DIY Bookmaking Workshop

17 ส.ค. 2557

ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร