Loading

นิทรรศการศิลปะภาพลวงตา Mr. Oleg Shupliak "IMAGINARIUM" (เลื่อนจัดแสดง)

วันที่ : 02 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561

งานประกวดวาดภาพระบายสี “ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 3”

วันที่ : 17 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561

มหกรรม “โลกป่วน…ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ : 25 ต.ค. 2561
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร