Loading

รับสมัครพนักงาน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 
1. ตำแหน่ง "ผู้จัดการนิทรรศการ" (Project Manager)
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง

ลักษณะงาน : 
ในขั้นตอนการจัดการนิทรรศการและการผลิตนิทรรศการเราต้องการผู้ที่สามารถประสานงานดูแลและจัดการงานนิทรรศการตั้งแต่ต้นจนสมบูรณ์ได้อย่างลุล่วงผู้จัดการนิทรรศการเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการทำงานเพื่อเชื่อมต่อความเชี่ยวชาญจากบุคคลที่หลากหลายเพื่อประกอบเป็นนิทรรศการผลิตสู่สาธารณะ

สามารถดูคุณสมบัติ และ หน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง
ตำแหน่ง "ผู้จัดการนิทรรศการ" (Project Manager) ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจส่ง CV ประวัติการทำงาน มาได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร: exhibition@bacc.or.th / Tel 02 214 6630 ต่อ 531


2. ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่การศึกษา" (Education Officer)

สามารถดูคุณสมบัติ และ หน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่การศึกษา" (Education Officer)
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมานคร ได้ที่นี่

สมัครด้วยตนเองที่  ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ส่งเอกสารการสมัครงานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524


3. ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่กิจกรรมเครือข่าย"

สามารถดูคุณสมบัติ และ หน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่กิจกรรมเครือข่าย"
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมานคร ได้ที่นี่

สมัครด้วยตนเองที่  ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ส่งเอกสารการสมัครงานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524


4. ตำแหน่ง "พนักงานขายสินค้าที่ระลึก"

สามารถดูคุณสมบัติ และ หน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง "พนักงานขายสินค้าที่ระลึก" 
BACC SHOP หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมานคร ได้ที่นี่

สมัครด้วยตนเองที่  ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ส่งเอกสารการสมัครงานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร