Loading

ร่วมงานกับเรา

 
เปิดรับสมัครบุคลากรหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ยังไม่มีตำแหน่งงานว่างสมัครด้วยตนเองที่  ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ส่งเอกสารการสมัครงานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524


 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร