ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เปิดบริการชมนิทรรศการและกิจกรรม  อังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 21.00 น. 

โทรติดต่อ
โอเปอเรเตอร์: 02 214 6630 - 8  อังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 9.30 น. - 21.00 น. 
สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ: 02 2146630 - 8 วันอังคาร-เสาร์ (หยุดอาทิตย์-จันทร์) เวลา 9.30 น. - 18.30 น. 

โทรสาร 02 2146639
อีเมล: info@bacc.or.th

ที่อยู่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

 

  www.bacc.or.th

  www.facebook.com/baccpage

  www.twitter.com/baccnews