ข้อมูลการเยี่ยมชม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ระเบียบการเข้าชมนิทรรศการ

 • กรุณาฝากกระเป๋าที่มีขนาดเกิน A4 ก่อนเข้าชมนิทรรศการที่เคาน์เตอร์ชั้น 5
 • ห้ามจับต้องผลงาน
 • กรุณาดูแลเด็กเล็กไม่ให้จับต้องผลงาน
 • งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
 • กรุณาเคารพสิทธิของผู้ชมนิทรรศการท่านอื่น และกรุณางดใช้เสียงระหว่างการชมนิทรรศการ
 • ห้ามชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่นิทรรศการ
 • งดถ่ายภาพโดยไม่ได้รับการอนุญาต
 • กรณีที่ได้รับอนุญาต ห้ามใช้แฟลชและขาตั้งกล้อง
เจ้าหน้าที่ของหอศิลป์ มีสิทธิ์ดำเนินการที่จะรักษากฎระเบียบในพื้นที่ให้ปราศจากการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิ์ของผู้อื่น หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในรูปแบบต่างๆและขอสงวนสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายบุคคลออกจากพื้นที่ได้ทันทีในกรณีที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม ยกเว้นการจัดกิจกรรม และการแสดงเป็นกรณีพิเศษ

พื้นที่บริการของหอศิลปฯ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก

ส่วนนิทรรศการหลัก อยู่ชั้น 7, 8, 9 เป็นพื้นที่ของห้องนิทรรศการหลัก ที่มักใช้จัดแสดงงานนิทรรศการขนาดใหญ่ ซึ่งหอศิลปฯ เป็นผู้ริเริ่มขึ้นเองเป็นส่วนใหญ่ หรือ bacc exhibition

ส่วนนิทรรศการย่อย กิจกรรมศิลปะ ร้านค้า และห้องสมุด ประกอบไปด้วยพื้นที่หลากหลาย ได้แก่

 • ชั้น 5 - ห้องออดิทอเรียม ห้องประชุม และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • ชั้น 4 – ห้องสตูดิโอ ห้องประชุม และร้านค้า
 • ชั้น 3 – ร้านค้า และทางออกไปยัง Skywalk สู่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ
 • ชั้น 2 – People’s gallery ร้านค้า และองค์กรศิลปวัฒนธรรม
 • ชั้น 1 – โถง และห้องอเนกประสงค์
 • ชั้น L – ห้องสมุดศิลปะ และโถงด้านหน้า

สำหรับผู้ที่มีเวลาพอสมควรในการชมงานศิลปะ แนะนำให้ค่อยๆ เดินไล่จากชั้นล่างขึ้นไปถึงชั้นบนโดยใช้บันไดเลื่อน เดินชมร้านค้าและ People’s gallery ก่อนจะไปถึงส่วนแสดงนิทรรศการหลัก แต่สำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยหน่อยก็สามารถขึ้นลิฟต์ไปเริ่มต้นที่ชั้น 5 แล้วเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปชมนิทรรศการหลักที่ชั้น 7, 8, 9 หรือต่อลิฟท์อีกตัวขึ้นไปได้เลย ...อย่าลืมฝากสัมภาระของคุณไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 และอ่านกฎระเบียบหรือป้ายต่างๆ ก่อนเข้าชมนิทรรศการด้วยล่ะ

ที่ชั้น 6 เป็นที่ตั้งของสำนักงานหอศิลปฯ ใครที่ประสงค์จะติดต่อให้ตั้งต้นที่ชั้น 5 ขึ้นบันไดด้านซ้ายมือ ถ้าเดินไม่ไหวก็ใช้ลิฟท์ตัวเดียวกับที่ขึ้นไปที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7,8, 9