ระเบียบการถ่ายภาพ ภายในอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  • ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพที่ชั้น 7, 8 และ 9 และภาพเคลื่อนไหวในทุกพื้นที่ ยกเว้นผู้ที่แขวนบัตรอนุญาตถ่ายภาพ และยกเว้นนิทรรศการที่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้ แต่ห้ามใช้แฟลซ และขาตั้งกล้องในการถ่ายภาพ
  • ผู้เยี่ยมชมทั่วไปอนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้ในชั้นอื่นๆ โดยห้ามใช้แฟรชและขาตั้งกล้อง
  • สื่อมวลชนที่ประสงค์จะถ่ายภาพ ชั้น 7, 8 และ 9 และถ่ายภาพเคลื่อนไหว จะต้องติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานชั้น 5
  • นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะถ่ายภาพ ชั้น 7, 8 และ 9 และถ่ายภาพเคลื่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา จะต้องทำจดหมายขออนุญาตล่วงหน้าและให้ติดต่อที่สำนักงานชั้น 6
  • บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะถ่ายภาพเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ธุรกิจ แฟชั่น งานแต่ง ฯลฯ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จะต้องทำจดหมายขออนุญาตตามระเบียบการและให้ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานชั้น 5
  • กรณีมีการจัดแถลงข่าว พิธีเปิด หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีการเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงาน อนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายภาพได้เฉพาะงานนั้นๆ ในวันและช่วงเวลาของงานนั้น โดยไม่ต้องขออนุญาตและแลกบัตร แต่หากสื่อมวลชนประสงค์จะถ่ายภาพบริเวณอื่น จะต้องขึ้นมาติดต่อและแลกบัตรอนุญาตถ่ายภาพ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 ตามปกติ
  • ศิลปินผู้แสดงงาน หรือผู้จัดงาน ที่แสดงความประสงค์จะถ่ายภาพผลงานของตนเองที่ชั้น 7, 8 และ 9 ให้ขึ้นมาแลกบัตรถ่ายภาพที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้น 5 โดยได้รับการรับรองการเป็นศิลปินหรือผู้จัดงานจากฝ่ายนิทรรศการ และให้ถ่ายภาพเฉพาะผลงานของตนเองเท่านั้น
  • ห้ามถ่ายภาพนิทรรศการหรือกิจกรรมที่ผู้จัดไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ