วันและเวลาเปิดบริการ

เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ และช่วงวันหยุดปีใหม่และสงกรานต์) 
ส่วนสำนักงาน เปิดบริการ เวลา 9.30-18.30 น.