Loading

โครงการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2

ผลงานสีน้ำมันบนผ้าใบ “น้ำ ชีวิต ธรรมชาติ” คว้ารางวัลช้างเผือก 1 ล้านบาท
โครงการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 

 
 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ   “น้ำแห่งชีวิต”  ชิงเงินรางวัล มูลค่า  3,610,000 บาท  เฟ้นหาศิลปินที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น โดยไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการสร้างสรรค์ หรือรูปแบบของผลงาน  ศิลปินสามารถแสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดเกี่ยวกับน้ำและชีวิตได้โดยอิสระ นับเป็นหนึ่งในเวทีการประกวดศิลปกรรมของศิลปินรุ่นใหม่ ที่เปิดรับการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างกว้างขวาง เชื่อมโยงศิลปินและผลงานศิลปะสู่สาธารณชน เพื่อให้งานศิลปะร่วมสมัยเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเชิงวัฒนธรรมแก่สังคม  ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) ทั้งในแง่ของความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ความเหมือนจริงเชิงอุดมคติ หรือความเหมือนจริงเชิงสังคม 
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร