เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ

เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ 
เชิญร่วม “เปิดรับ-แบ่งปัน” ไปกับเทศกาล ASEAN Nights: ASEAN Beyond Frontier

 
 
กรุงเทพมหานคร และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มฟิล์ม กาวัน และ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เชิญชวนทุกท่านเดินทางเข้าสู่บทสรุปของการเริ่มต้น การเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใน “เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ”