Loading

กิจกรรมเสวนาวรรณกรรมของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ "เขียนสร้างสาร อ่านสร้างสรรค์" ครั้งที่ 1 พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

นำเสวนาโดย 
ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธุ์

ร่วมด้วย
วีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2557 เจ้าของผลงาน 
อ.ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช
วิกรานต์ ปอแก้ว เพจ "เปลี่ยนปก"

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
สนใจสำรองที่นั่งได้ที่เฟซบุ๊ก สมาคมภาษาและหนังสือฯ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 081 694 6699 (ผศ.ดร. สรตี) 081 453 8501 (ผศ.ดร. สหะโรจน์) หรืออีเมลได้ที่ soratee@hotmail.com หรือ saharot@hotmail.com

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร