Loading


 

ขอเชิญชมงานนิทรรศการ "ก้าวตามรอยพ่อ" ประชุมเมืองไทยอิ่มใจตามรอยพระราชดำริ 
สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด 3พ.
-เพิ่มพูน
-พัฒนา
-พอเพียง
 
งานแถลงข่าวโครงการ "ก้าวตามรอยพ่อ" 
ประชุมเมืองไทยอิ่มใจตามรอยพระราชดำริ
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.30น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
 
 
 


ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร