Loading
 
activities
archive

การประกวดโครงงาน “CraftforKids”

วันที่ : 21 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2561
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 5


โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรม ร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา ครั้งที่ 2
การประกวดโครงงาน “CraftforKids” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การประกวดโครงงานนวัตศิลป์เยาวชน ระดับอุดมศึกษา Crafts Tools & MaterialsและCraft & Community
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร