Loading
 
current

เปิดรับสมัครอาสาสมัครสำหรับ โครงการ Galleries’ Night

วันที่ : 18 ธันวาคม - 02 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย: สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bacc volunteer


Galleries' Night BKK 2019 กลับมาอีกครั้ง!
สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bacc volunteer เปิดรับสมัครอาสาสมัครสำหรับ
โครงการ Galleries’ Night ร่วมกับแกลเลอรี่ที่เข้าร่วมมากกว่า 50 แห่งทั่วกรุงเทพฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562  
 
อาสาสมัครสามารถแจ้งความประสงค์ได้ว่าจะทำงานวันเดียวหรือ2 วันก็ได้ 

อาสาสมัครแต่ละท่านจะได้เลือกแกลเลอรี่หรืออาร์ตเสปซในวันที่มี workshop 
**โดยอาสาสมัครต้องเข้าร่วม workshop ที่ห้อง Friends of BACC ชั้น 6 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 
เวลา: 10:00 - 16:30 น. (โดยประมาณ)
 
ขอบเขตงาน
1.แนะนำ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในโครงการ Galleries’ Night 
2.นำชมนิทรรศการในแต่ละแกลเลอรี่ หรืออาร์ตเสปซที่อาสาสมัครประจำอยู่
3.แนะนำการใช้งาน และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mobile application (galleries’ Night)
4.แนะนำเส้นทางไปยังแกลเลอรี่ หรืออาร์ตเสปซใกล้เคียงและอื่นๆ
5.ร่วมพูดคุยกับผู้ชมที่เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเอง
 
คุณสมบัติ
1.มีความสนใจในงานศิลปะร่วมสมัย หลากหลายสาขา
2.สามารถสื่อสารพูดคุยกับผู้ชมงานศิลปะได้
3.สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4.อายุ 18 ปีขึ้นไป
5.สามารถเดินทางด้วยตนเองได้
 
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1.ประกาศนียบัตรจากสถานทูตฝรั่งเศส
2.เสื้อยืดอาสาประจำโครงการ Galleries’ Night
 
*** สำหรับผู้ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสามารถส่งชื่อสมัครได้ที่ gn.bkk.volunteer@gmail.com 
พร้อมส่งรายละเอียดดังนี้ ***
 
1.ส่งชื่อ นามสกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ)
2.อีเมล 
3.เบอร์ติดต่อกลับ
4.พร้อมระบุวันที่ต้องการทำงาน

**รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/galleriesnight/

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร