Loading
 
activities
current

นิทรรศการ "ศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์”

วันที่ : 23 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: โถงชั้น L
โดย: มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
กิจกรรมเข้าร่วมวันแห่งสติ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1


หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ - เฉลิมฉลองชีวิต
ตื่นรู้ เบิกบานทางจิตวิญญาณ บทกวี ดนตรีและลายพู่กัน

ในวาระที่หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระผู้ก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส
ได้เผยแผ่คำสอนแห่งพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน ออกไปทั่วโลก เป็นเวลายาวนานกว่า 50 ปี

มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย จึงกำหนดจัดนิทรรศการ 
"ศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์” 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นิทรรศการครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 ในประเทศไทย แต่นับว่าเป็นครั้งแรกในเอเชีย ที่ได้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะลายภู่กัน และหนังสือที่หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ประพันธ์ขึ้น 
จึงนับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านพลัม

นิทรรศการในครั้งนี้ จะมีการนำเสนอภาพลายภู่กันที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน จำนวน 73 ภาพและหนังสือที่หลวงปู่ประพันธ์ขึ้นมากกว่า 600 เล่ม ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในหลากหลายภาษา
ด้วยความตะหนักรู้ว่า ปีนี้หลวงปู่เจริญอายุวัฒนะ 93 พรรษาแล้ว ทั้งยังมีข้อจำกัดด้านสุขภาพร่างกาย แต่หลวงปู่ยังคงถนอมรักษาและเบิกบานกับชีวิตในทุกลมหายใจ ด้วยจิตวิญญาณนี้ นิทรรศการที่จัดขึ้น จึงมีชื่อว่า "หลวงปู่ติช นัท ฮันห์-เฉลิมฉลองชีวิต ตื่นรู้ เบิกบานทางจิตวิญญา บทกวี ดนตรี และศิลปะลายพู่กัน"

ในโอกาสพิเศษนี้ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม จึงขอเชื้อเชิญกัลยานมิตรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อที่เราจะได้รวมกันเป็นสังฆะแห่งการเฉลิมฉลองชีวิต นิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เปิดให้เข้าชม เวลา 10.00 - 21.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด (ปิดทุกวันจันทร์)
ชมนิทรรศการ วันที่ 23 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562 - ไม่ต้องลงทะเบียน

เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 27 มกราคม 2562 - ลงทะเบียน ที่นี่ (ปิดรับเมื่อเต็มจำนวน)
กิจกรรมเข้าร่วมวันแห่งสติ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 - ลงทะเบียน ที่นี่ (ปิดรับเมื่อเต็มจำนวน)
 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร