Loading

เสวนาโต๊ะกลม “ชีวิตสะท้อนชีวิต”

วันที่ : 29 ก.ย. 2556

โครงการ Between the Space: Workshop on Performance Art with Melati Suryodarmo

วันที่ : 27 ก.ย. - 29 ก.ย. 2556

เสาวนา หัวข้อ "ร่องรอย" ใน "โลกปัจจุบัน" กับการสะท้อนภาพสังคมสู่งานศิลปะ

วันที่ : 21 ก.ย. 2556

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ช่วงที่ 4 ปี 2556

วันที่ : 18 ก.ย. - 22 พ.ย. 2556

ศาสตร์แห่งศิลปะ อัญมณีและเครื่องประดับบำบัด

วันที่ : 08 ก.ย. 2556

สัมมนา "รถไฟความเร็วสูง กับการพัฒนาเมือง"

วันที่ : 24 ส.ค. 2556

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ช่วงที่ 3 ปี2556

วันที่ : 19 ก.ค. - 16 ส.ค. 2556

การบรรยายพิเศษ “ที่ทางของละครร่วมสมัยไทย ตอน 2: ละครโรงเล็กในกรุงเทพมหานคร”

วันที่ : 05 ก.ค. 2556

การบรรยาย และเสวนา ศิลปะการวาดภาพประกอบหนังสือในประเทศเยอรมนีในปัจจุบัน

วันที่ : 30 พ.ค. 2556

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ปี 2556 ระยะที่ 2

วันที่ : 04 เม.ย. 2556

การบรรยายพิเศษ ชีวิตและผลงานของเออร์วิน เวอร์ม โดย เออร์วิน เวอร์ม

วันที่ : 26 ก.พ. 2556

การบรรยายเรื่อง “การจัดการธุรกิจภาพพิมพ์ศิลปะ” โดย อาจารย์กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย

วันที่ : 29 ม.ค. 2556

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ปี 2556

วันที่ : 17 ม.ค. - 17 ก.พ. 2556

งานแนะนำมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

วันที่ : 13 ธ.ค. 2555

นิทรรศการ "Art for Peace"

วันที่ : 08 ธ.ค. - 13 ม.ค. 2556
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร