Loading

การบรรยายเรื่อง “การจัดการธุรกิจภาพพิมพ์ศิลปะ” โดย อาจารย์กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย

วันที่ : 29 ม.ค. 2556

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ปี 2556

วันที่ : 17 ม.ค. - 17 ก.พ. 2556

งานแนะนำมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

วันที่ : 13 ธ.ค. 2555

นิทรรศการ "Art for Peace"

วันที่ : 08 ธ.ค. - 13 ม.ค. 2556

Designers' Saturday 9

วันที่ : 24 พ.ย. 2555

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ที่ทางของละครร่วมสมัยไทย จากกรณีศึกษาละครโรงเล็กในโตเกียว

วันที่ : 25 ต.ค. 2555

โครงการ bacc อาสา

วันที่ : 07 ต.ค. - 17 พ.ย. 2555

เสวนา “แสวงหาความเป็นไทย, งานฝีพระหัตถ์”

วันที่ : 29 ก.ย. 2555

“การจัดสัมมนาทางด้านการออกแบบกราฟฟิก โดยบริษัท และ ดีไซเนอร์ชื่อดังจากต่างประเทศ” หัวข้อ : CG+ International Workshop

วันที่ : 20 ก.ย. 2555

Your DIY Life : ชีวิตแบบไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมสร้างงานศิลปะด้วยตัวเอง

วันที่ : 12 ส.ค. 2555

Sound Talk

วันที่ : 04 ส.ค. 2555

สัมนาเชิงวิชาการ “สะบัด รัด ฟัด เหวี่ยง

วันที่ : 04 ส.ค. - 05 ส.ค. 2555

กิจกรรมเสวนา “เมื่อครั้งทำศิลปนิพนธ์”

วันที่ : 28 ก.ค. 2555

“จัดฝึกอบรมเรื่องการออกแบบคาแรกเตอร์ดีไซน์”

วันที่ : 27 ก.ค. 2555

ID CARD WORKSHOP

วันที่ : 07 ก.ค. - 08 ก.ค. 2555
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร