Loading

Free Knight-Be Your Own Master

วันที่ : 26 มี.ค. 2554

Pecha Kucha Bangkok 09 ! / พลังลบ/เปลี่ยนพลังลบให้เป็นบวก

วันที่ : 12 มี.ค. 2554

เสวนา "พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย"

วันที่ : 25 ก.พ. 2554

เสวนาพิเศษ“ความสำคัญของมอเตอร์ไซด์รับจ้างกับศิลปะ”

วันที่ : 06 ก.พ. 2554

“ลับน้อง – ลับเด็กให้คม ลับเด็กให้คูล”

วันที่ : 05 ก.พ. 2554

เสวนาเรื่อง “Artroom : A Creative Environment”

วันที่ : 05 ก.พ. 2554

นิทรรศการ “จังหวะก้าว…อาเซียน - 10+1 ยุทธศาสตร์ ศิลปะวิธี”

วันที่ : 22 ม.ค. 2554

Public Discussion: Land versus Art

วันที่ : 16 ธ.ค. 2553

IMTGD®FORUM 2010: SOMEWHERE THAI

วันที่ : 25 ก.ย. - 26 ก.ย. 2553

สัมมนา เรื่อง "ดีแตกโทรทัศน์ไทย บริโภคอย่างไรให้อร่อย"

วันที่ : 27 ส.ค. 2553

เสวนาตำนานแห่งความงาม 100,000 ปี

วันที่ : 20 ส.ค. 2553

"แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา"

วันที่ : 20 ส.ค. 2553

โครงการเสวนา “ฟื้นเมือง…บางกอก”

วันที่ : 22 ก.ค. 2553

“ไอคอน ออฟ ดีไซน์ ฝรั่งเศส”

วันที่ : 10 ก.ค. 2553

จิตจัดการ-งานจัดใจ

วันที่ : 03 ก.ค. 2553
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร