Loading

"คลีนิคศิลปะ: คนป่วย? สังคมป่วย? ศิลปินป่วย?"

วันที่ : 30 มิ.ย. 2555

Masterclass#4 ชั้นครู เปี๊ยก โปสเตอร์

วันที่ : 13 มิ.ย. 2555

ศิลานักปราชญ์: การแสวงหาสติปัญญาในการเล่นแร่แปรธาตุและมนุษยชาติ

วันที่ : 05 มิ.ย. 2555

เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองทางศิลปะ หัวข้อ เรื่อง "Awkward in Art"

วันที่ : 20 พ.ค. 2555

“การเสวนาข้ามศาสนา : ปัญหาและทางออก สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้”

วันที่ : 10 พ.ค. 2555

AIDS ไม่เคย Out

วันที่ : 17 มี.ค. 2555

Fulbright Talk Show on “Secret of Every Sweet Success”

วันที่ : 02 มี.ค. 2555

The Lecture: “The Royal Academy of Arts: Past, Present and Future”

วันที่ : 28 ก.พ. 2555

การบรรยาย “เมตา ดีไซน์” และ การแสดงผลงาน “วันแห่งความสุขทั้ง 7 สี”

วันที่ : 22 ก.พ. 2555

เสวนา"ต้องรอด!" ตอน "รับมือกับภัยพิบัติอย่างมีสติ"

วันที่ : 28 ม.ค. 2555

เสวนา "ต้องรอด" ตอน "ไว้ลาย...กระสอบทราย"

วันที่ : 21 ม.ค. 2555

เสวนา- เล่าเรื่องทำการทำงานของศิลปินเอเชียโทเปีย ครั้งที่ 13/2554

วันที่ : 24 ธ.ค. 2554

งานเสวนาในหัวข้อ “น้ำ+ใจ+ภาพถ่าย”

วันที่ : 24 ธ.ค. 2554

บรรยายพิเศษ: The Worlding of The Asian Modern

วันที่ : 22 ธ.ค. 2554

“ ณ วันสิ้นแผ่นดิน – สถาปัตยกรรมและการคงอยู่ของความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ” Lecture "

วันที่ : 22 พ.ย. 2554
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร