Loading

สนทนาสัปตสนธิ ๒: ไตร่ถาม ความหลากหลายในอุษาคเนย์

วันที่ : 23 พ.ย. - 01 มี.ค. 2563

เปิดรับสมัครผลงาน EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON

วันที่ : 29 ก.ย. - 29 พ.ย. 2562

ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยใน "รอยแยก"

วันที่ : 30 ส.ค. - 24 พ.ย. 2562

ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด

วันที่ : 16 ส.ค. - 03 พ.ย. 2562

ความงามนิรนาม

วันที่ : 19 ก.ค. - 03 พ.ย. 2562

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5

วันที่ : 30 พ.ค. - 11 ส.ค. 2562

EARLY YEARS PROJECT #4 PRAXIS MAKES PERFECT: โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

วันที่ : 10 พ.ค. - 28 ก.ค. 2562

นิทรรศการผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980

วันที่ : 09 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562

ประกาศผลโครงการ EARLY YEARS PROJECT #4 : An Incubating Project for Young Artists

วันที่ : 09 เม.ย. - 12 เม.ย. 2562

นิทรรศการ "แดนสนธยา ๒"

วันที่ : 02 เม.ย. - 28 เม.ย. 2562

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 “รื่นเริง เถลิงศก”

วันที่ : 28 มี.ค. - 12 พ.ค. 2562

ประกาศตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมสมัคร Early Years Project ครั้งที่ 4

วันที่ : 27 มี.ค. - 31 มี.ค. 2562

เวทีสาธารณะพรรคการเมืองกับนโยบายสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 08 มี.ค. 2562

นิทรรศการศิลปะเซรามิค

วันที่ : 08 มี.ค. - 30 มี.ค. 2562

นิทรรศการ “เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}”

วันที่ : 01 มี.ค. - 12 เม.ย. 2562
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร