literature

archive

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop III ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

วันที่ : 03 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2557

สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม  – วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557  (อบรมทุกวันเสาร์) 
เวลา 10.00-16.00 น.

ประกาศรายชื่อ 15 ท่านผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมในโครงการ Bangkok Creative Writing III 
 
1. วรนาถ ประทุมมณี 
2. วิชยุตม์ ปูชิตากร 
3. ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์ 
4. พนิตา เลิศวัฒนะพงษ์ชัย 
5. พีระ วรปรีชาพาณิชย์ 
6. อามีน อุเซ็ง 
7. วีรวิญญ์ สุขสันตินันท์ 
8. ก้าวหน้า สุขสุชะโน 
9. อรุณวตรี รัตนธารี 
10. สิริกัญญา กุณราชา 
11. อธิษฐ์ อนุชปรีดา 
12. ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์ 
13. ณิชากร นุชเจริญ 
14. นุชนาฏ ประทุมสุวรรณ์ 
15. ปกภัส ชมภูทิพย์ 
 
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมงานเขียนตั้งแต่เสาร์ที่ 3 พฤษภาคม - เสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 นี้ (อบรมทุกวันเสาร์) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
ส่วนท่านอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมสามารถติดตามข่าวสารการอบรมและรายชื่อวิทยากรประจำสัปดาห์ได้ที่ www.bacc.or.th และ www.facebook.com/baccpage โดยในการอบรมช่วง 10.00 - 12.00 น. จะเปิดให้ท่านผู้สนใจเข้ารับฟังการอบรมได้


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บุ๊คโมบี้ จัดค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 หรือ Bangkok Creative Writing Workshop III  เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่สนใจงานด้านวรรณกรรมได้มีการเรียนรู้และอบรมกับกลุ่มนักเขียนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในงานวรรณกรรมแต่ละด้านที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ อาทิ รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน (นักวิชาการ นักเขียน ผู้รู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของศรีบูรพา) สุชาติ สวัสดิ์ศรี (ศิลปินแห่งชาติ บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งรางวัล “ช่อการะเกด” ผู้รู้ด้านวรรณกรรมที่โด่งดังจากนามปากกา “สิงห์สนามหลวง”) แดนอรัญ แสงทอง (นักเขียน ผู้มีผลงานแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส) โตมร ศุขปรีชา (บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ นักแปล และพิธีกรโทรทัศน์) Pianissimo Press Shop (กลุ่มผู้สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์) และปราบดา หยุ่น วิทยากรประจำโครงการ 

 
ทั้งนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ .ประวัติศาสตร์วรรณกรรมสร้างสรรค์ไทย อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทย อะไรคือกระแสสำนึกและทำไม บทความกับการเขียนสร้างสรรค์ และเห็นเรื่องเป็นภาพ  โดยระหว่างการอบรมเหล่าผู้เข้าร่วมในโครงการจะได้เขียนเรื่องสั้นพร้อมพัฒนาเนื้อหาของเรื่องสั้นนั้นไปพร้อมกับวิทยากรและเพื่อนร่วมค่าย และได้ตีพิมพ์ในหนังสือ “สะกด” เมื่อจบโครงการฯ 
 
ผู้สนใจสามารถส่งงานเขียนของคุณเอง เป็นเรื่องแต่ง ในภาษาไทย ไม่กำหนดเนื้อหา ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 พร้อมส่งประวัติส่วนตัวและข้อมูลติดต่อกลับมาที่ bcww32014@gmail.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 
(ผู้สมัครควรมีอายุระหว่าง 18-30 ปี)
 
ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 ท่าน หลังวันที่ 21 เมษายน 2556 ที่ www.bacc.or.th  และ  www.bookmoby.com 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 2,000 บาท 
 
สอบถามรายละเอียดของโครงการฯ โทร 0-2214-6630 ต่อ 530
ติดตามข่าวคราวของโครงการฯ ได้ที่ www.bacc.or.th  หรือ  www.bookmoby.com