lectures

archive

Foster + Partners Lecture by Young Wei-Yang Chiu

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2560

สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เวลา 18.00 น.

เข้าฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
workfspace@gmail.com