seminars

archive

เปิดรับสมัครโครงการสื่อศิลปะสังคมเมือง หัวข้องาน: การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ (Emotional Transitions)

วันที่ : 03 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560

สถานที่:

เปิดรับสมัครโครงการสื่อศิลปะสังคมเมือง
หัวข้องาน: การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ (Emotional Transitions)
หมดเขตรับสมัคร: 15 กันยายน 2560
 
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจนำเสนอโครงการเพื่อต่อยอดกับสถาบัน Urban Media Art Academy กรุงเทพ โดยมีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสื่อศิลปะสังคมเมืองภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์” ภายใต้หัวข้อดังกล่าวนี้ ทางสถาบันฯ เปิดรับสื่อศิลปะที่สามารถบอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ในบริบทสังคมเมืองได้ โดยมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและการเปลี่ยนรูปของเมืองและผู้คน รวมไปถึงการเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์หนึ่งไปสู่อีกสภาวะทางอารมณ์หนึ่ง
 
สื่อศิลปะสังคมเมืองจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาให้เกิดเมืองที่มีความยั่งยืนทางอารมณ์ได้อย่างไร ภายใต้ความหลากหลายที่เกี่ยวพันกันมากมายเช่นนี้
 
โครงการผลงานศิลปะจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการจะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปพัฒนาต่อในงานเวิร์กชอปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ ภายในงาน Bangkok Design Festival 2017
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่