cinema

archive

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 21

วันที่ : 29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560

สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และ ห้องประชุม 501 ชั้น 5

เวลา 11.00 - 21.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 482 2013-4
www.thaifilm.com
www.facebook.com/thaishortfilmvideofestival