Loading

bacc e-archive

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รหัส : EXH คำค้น : ค้นพบ : 186 เอกสาร

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality

Experimental Video Art Exhibition

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1

นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”

อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #1 : Duration

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : "The great artist of tomorrow will go underground" - Marcel Duchamp

ครอสโอเวอร์: ศิลปะ&นักสะสม

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #2 : TOOL

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ​"​อันมีทิพเนตรส่องไป​"

สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #3 : ACCIDENT

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 : หัวข้อ สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย

นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงฮานอย)

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2 นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

PAUSE

นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ อิทธิพล ตั้งโฉลก

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี : "อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข"

พิศเมืองเพชร: ผ่านสายตาสถาปัตย์ศิลปากร

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร”

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #1 : “ศิลปินไทยในเวทีนานาชาติ : กรณีศึกษาหอศิลป์ร่วมสมัย Saatchi”

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #3 : “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา Creative Space + Art Education”

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Discovery Worksheet สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลายหรือบุคคลทั่วไป

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Teacher’s Creativity Workshop กิจกรรมการอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถม มัธยม หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 : ตอน สัมพันธภาพและความรัก

Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok เสียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและงานทัศนศิลป์

Shifting Horizons: music

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Shifting Horizons: music

LIVE THE CITY URBAN MEDIA PROJECT

มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) โครงการสัญจรระดับนานาชาติ

นิทรรศการ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ประเทือง เอมเจริญ ตำนานชีวิตและสังคม

ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - กิจกรรมการสาธิต : หัวข้อ “สาธิตการถ่ายภาพฟิล์มกระจก”

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - กิจกรรมเสวนา : หัวข้อ การถอดรื้อโครงสร้างของนาฏศิลป์ไทย ผ่านท่ารำแม่บทใหญ่

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม One Minute Sculpture Kids Version

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tour

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทัศนียมรรคา"

เซบาสเทียว ซาลกาโด: เดอะ เวิลด์ ทรู ฮิส อายส์

ศิลป์อยู่เป็น

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder and Y.A.N (Young Artist Network by BACC)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline - การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย

CROSSING THE DATELINE

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline - ต้นแบบกระดาษ : งานทดลองจากสิ่งของเหลือใช้

รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Mode of Liaisons - Exhibition Trail : แผ่นพับกิจกรรม

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 : ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์

What is not visible is not invisible Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC)

What is not visible is not invisible : Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC) - Master Lecture : ปรัชญา พิณทอง

What is not visible is not invisible : Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC) - Master Lecture: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ - Childern’s workshop สมุดบันทึกโลก :ดิน น้ำ ป่า ฟ้า

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ - Curator Tour : กิจกรรมนำชม โดยภัณฑารักษ์นิทรรศการ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ - Exhibition Trip : นานิเวศน์สุนทรีย์

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” - Special Tour : Art History Tour (กิจกรรมนำชมโดยนักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ)

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 : “บ้านเรา”

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality

Experimental Video Art Exhibition

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1

นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”

อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #1 : Duration

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : "The great artist of tomorrow will go underground" - Marcel Duchamp

ครอสโอเวอร์: ศิลปะ&นักสะสม

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #2 : TOOL

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ​"​อันมีทิพเนตรส่องไป​"

สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #3 : ACCIDENT

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 : หัวข้อ สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย

นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงฮานอย)

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2 นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

PAUSE

เทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ

นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ อิทธิพล ตั้งโฉลก

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : "อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข"

พิศเมืองเพชร: ผ่านสายตาสถาปัตย์ศิลปากร

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร”

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #1 : “ศิลปินไทยในเวทีนานาชาติ : กรณีศึกษาหอศิลป์ร่วมสมัย Saatchi”

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #3 : “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา Creative Space + Art Education”

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Teacher’s Creativity Workshop กิจกรรมการอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถม มัธยม หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ (5-7-59)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Teacher’s Creativity Workshop กิจกรรมการอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถม มัธยม หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ (8-7-59)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Teacher’s Creativity Workshop กิจกรรมการอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถม มัธยม หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ (9-7-59)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Teacher’s Creativity Workshop กิจกรรมการอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถม มัธยม หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ (13-7-59)

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 : ตอน สัมพันธภาพและความรัก

Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok เสียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและงานทัศนศิลป์

Shifting Horizons: music

LIVE THE CITY URBAN MEDIA PROJECT

มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) โครงการสัญจรระดับนานาชาติ

นิทรรศการ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ประเทือง เอมเจริญ ตำนานชีวิตและสังคม

ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - กิจกรรมการสาธิต : หัวข้อ “สาธิตการถ่ายภาพฟิล์มกระจก”

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - กิจกรรมเสวนา : หัวข้อ การถอดรื้อโครงสร้างของนาฏศิลป์ไทย ผ่านท่ารำแม่บทใหญ่

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (บรรยากาศ)

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : (ผลงาน)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม One Minute Sculpture Kids Version (ครั้งที่ 2)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม One Minute Sculpture Kids Version (ครั้งที่ 1)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Critic Talk

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tour

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Workshop

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : "ทัศนียมรรคา"

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการเซบาสเทียว ซาลกาโด: เดอะ เวิลด์ ทรู ฮิส อายส์ : กิจกรรม Nature Bingo

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการเซบาสเทียว ซาลกาโด: เดอะ เวิลด์ ทรู ฮิส อายส์ : กิจกรรม Protect the River

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder and Y.A.N (Young Artist Network by BACC)

CROSSING THE DATELINE

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline - ต้นแบบกระดาษ : งานทดลองจากสิ่งของเหลือใช้ ครั้งที่ 1

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline - ต้นแบบกระดาษ : งานทดลองจากสิ่งของเหลือใช้ ครั้งที่ 2

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline - การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย

รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons) - Exhibition Trail : แผ่นพับกิจกรรม

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 : ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์

What is not visible is not invisible Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC)

What is not visible is not invisible : Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC) - Master Lecture: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ - Curator Tour : กิจกรรมนำชม โดยภัณฑารักษ์นิทรรศการ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ - Exhibition Trip : นานิเวศน์สุนทรีย์

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” - Special Tour : Art History Tour (กิจกรรมนำชมโดยนักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ)

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality : Artist interview -Tuksina Pipikul

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality : Artist interview - Eric Bainbridge

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality : Artist interview -Miranda Housden

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality : Artist interview - Atsuko Nakamura

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality : Artist interview - Andrew Stahl

นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์” : แถลงข่าวนิทรรศการ Thai Charisme

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #1 Duration : Workshop 4 : อานนท์ นงค์เยาว์ หัวข้อ: D.I.Y. (((V))) = Do It Yourself (((Vibration)))

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #1 Duration : Workshop 2 : โก๊ะ ลี ควาง หัวข้อ: การฟังรูปแบบใหม่ ~ เวลาในงานศิลปะเสียง (New Ear ~ The time inside the sound)

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #1 Duration : Workshop 3 : โอเรน แอมบารคี และ คริส โคล หัวข้อ: การสรรหาความแปลกใหม่ล้ำสมัย (Selection of the Avant-garde)

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #1 Duration : Workshop 1 : โรเบิรท์ พิโอโทรวิค หัวข้อ: ทำไมเครื่องดนตรีถึงสำคัญ? (Why instrument is everything?)

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #1 Duration : Solo Performances

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : Mash-up Talk เชียงใหม่

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : สัมภาษณ์

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : กิจกรรมนิทรรศการ Young Artist Network Public Forum Fight for the Future)

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : กิจกรรมนิทรรศการ Young Artist Network Mash-up Talk หัวข้อ : Art Production

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : กิจกรรมนิทรรศการ Young Artist Network Mash-up Talk หัวข้อ : Entrepreneurship of art

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : กิจกรรมนิทรรศการ Young Artist Network Public Forum สื่อ ศาล มวลชน : ปรอทศีลธรรมและวัฒนธรรมฝูงชน

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : กิจกรรมนิทรรศการ Young Artist Network Professional Practice for Artist by Brian Curtin

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #2 TOOL : Sessions

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #2 TOOL : Performance

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #2 TOOL : Workshop

สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #3 ACCIDENT : Monitor 1-4

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #3 ACCIDENT : Performance

DRIFT ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง Project #3 ACCIDENT : Workshop

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2 นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

PAUSE

เทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ : Collectors Talk

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #3 : “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา Creative Space + Art Education”

Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok เสียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและงานทัศนศิลป์ : Interview: มิติ เรืองกฤตยา

Exhibition: Shifting Horizons: music

Exhibition: Shifting Horizons: music

นิทรรศการ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ประเทือง เอมเจริญ ตำนานชีวิตและสังคม : Traces and Trails - Curators Interview

นิทรรศการ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ประเทือง เอมเจริญ ตำนานชีวิตและสังคม : Traces and Trails - Life and Arts

นิทรรศการ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ประเทือง เอมเจริญ ตำนานชีวิตและสังคม : Traces and Trails - สัญญะ

ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - กิจกรรมเสวนา : หัวข้อ การถอดรื้อโครงสร้างของนาฏศิลป์ไทย ผ่านท่ารำแม่บทใหญ่

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : The Philosophy of Instructions - Artist Interview

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : The Philosophy of Instructions - Curator Interview

ศิลป์อยู่เป็น : ใครแคร์? กลไกและกระแสมูลค่าของงานภัณฑารักษ์ในประเทศไทย

ศิลป์อยู่เป็น : Differing Experiences - เรื่องเล่าของศิลปิน

ศิลป์อยู่เป็น : พูดคุยกับองค์กรสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม Arts & Cultural Organisations: Opportunities for Artists

ศิลป์อยู่เป็น : ความเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินใน จ.ปัตตานี และ ยอกยาการ์ตา

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Anupong Charoenmitr

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Siridech Manim

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Woraphan Intaraworapad

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Tinna Hongngam

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Sornchai Phongsa

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Siripong Sukhumwat

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Punyisa Silparassamee

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Patipat Chaiwitesh

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Nattanan Sornpeng

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Komkrit Tepthian

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Eakchayong Pornkajornkijkul

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Kasemsun Yodsanga

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline - การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยอีสานไปสู่การมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นในจังหวัดเลย