Loading

ฤดูหนัง 4

วันที่ : 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561

MY MIND MOOD

วันที่ : 27 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561

32 Dimensions

วันที่ : 26 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561

Because Education Matters

วันที่ : 23 มิ.ย. 2561

303 ATTRA Thesis Exhibition

วันที่ : 19 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2561

TALK SHOW หน้าสด ปอนด์ ยาคอปเซ่น

วันที่ : 17 มิ.ย. 2561

เบนซ์จเพส ชงมากูตบ!

วันที่ : 17 มิ.ย. 2561

TDSX 2018

วันที่ : 15 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2561

“…วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ...”

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561

นิทรรศการ Workflow

วันที่ : 12 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2561

การ์ดจากใจ.. ส่งต่อให้น้องๆ

วันที่ : 12 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2561

นิทรรศการ ภาพเขียนสีน้ำมันการกุศลแห่งเอเซีย 2018 

วันที่ : 05 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2561

SMASH : Thesis Exhibition

วันที่ : 05 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2561

PAINT FOR HEROES

วันที่ : 02 มิ.ย. 2561

งานเสวนาในหัวข้อ “จับเข่าคุย ล่อซื้อ 10 ปี แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือยัง?”

วันที่ : 01 มิ.ย. 2561
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร